Rahoitettujen kehityshankkeiden yhteenveto
Hankkeet // Vieritä listaa selataksesi lisää hankkeita
Hankkeiden edistyminen
0 %
25 %
50 %
75 %
100 %
Hankkeiden jakautuminen ohjelman pääteemojen mukaan
Luottamus & Yhteistyö
%
Digitalisaatio & Uudet teknologiat
%
Ennakointi & Jatkuva oppiminen
%
Tavoitettujen työpaikkojen määrä
2020
2021
2022
2023
TYÖ2030 on työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma, joka tähtää toimintatapojen uudistamiseen ja teknologian tehokkaaseen hyödyntämiseen työpaikoilla sekä työelämäinnovaatioiden luomiseen.
Jakamalla tietoa kehitystyöstä jaat tietoa työelämän uusista mahdollisuuksista.
Haluatko lisätietoa TYÖ2030-ohjelmasta?
Lue lisää
Powered by